Preparación Oposiciones

CONVOCATÒRIA 2019 Catalunya

91% APROVATS  I 86% AMB PLAÇA

(aspirants assistents al meu curs)

Prepara amb èxit les teves oposicions 2020

En el curs de PREPARACIÓ PER LES OPOSICIONS, (BARCELONA) treballem tots aquests temes que et creen preocupació juntament amb les tècniques d’estudi més útils i innovadores.
La preparació per les oposicions, suposa en el 98% del casos una situació d’angoixa, dubte i sovint desmotivació. La clau de les oposicions del Departament és en els últims anys és la Programació, tant en el format escrit (60 pàgines) com en la defensa de l’exposició Oral.
Per aquests motius, la preparació ha de ser molt especialitzada en Didáctica General i Programació Didàctica i tenir experiència en l’avaluació de les proves. No és bo confiar amb qualsevol centre o acadèmia que no et garateixin aquest punt, malgrat tinguin experiència com a mestres, cal molt més, ja que tu ja ets mestre!!!
Tinc experiència com a tribunal i sóc Doctora en Didàctica. A més també sóc mestra i funcionaria de la Generalitat, per tant sé el que és passar per unes oposicions docents. Les diverses especialitats que he estudiat i he treballat fan més rica la part dels recursos i normativa. Fa molts anys que treballo a diferentes Universitats impartint l’asignatura de Didàctica, Mètodes d’Investigació i Educació Especial, tant en el Grau de Mestre com el màster de Professorat.
Els cursos que t’ofereixo son semipresencials, perquè sé que tens poc temps, i que no el vols perdre en escoltar les explicacions dels 25 o 28 temes, sinó que vols invertir-lo en aprendre i saber el què s’ha de saber per aprovar les teves opos.
A més, ens veiem un cop al més de manera presencial per tal d’explicar el més important, anar seguint i guiant-te en la Programació Didàctica, les Unitats, les parts dels supòsits i marcant pautes i tècniques per estudiar els temes. La resta de feina la fas a casa, al teu ritme, amb la comoditat de fer-ho a les hores que puguis i tinguent les explicacions de la classe presencial. A més pots parlar amb mi via mail o skpye quan ho necessitis de manera individual.
La planificació i organització també és un factor bàsic per l’èxit per això, el primer dia et facilito un calendari per tal que et puguis organitzar de la millor manera, sent realista amb les teves tasques a banda de la preparació de les Oposiciones.
A la formació preparem tots les parts dels supòsits (introduccio, plantificació, legislació, conclusions, bibliografia, etc) Enguany a la formació que iniciarem he introduït diferents aspectes importants com són:

  • Estructurar i explicar les Lleis (tant del supòsit com de la programació).
  • Exposar la Bibliografia seguint la normativa (tenint present que és un 0.7 de la nota).
  • Preparar l’exposició Oral amb recursos i estratègies.
  • Donar més exemples de supòsits (amb un guió establert)
  • Pautar la programació i les Unitats amb metodologia didàctica
  • Treballar els temes relacionant-los amb els supòsit