Método CORMA

CONVOCATÒRIA 2019 Catalunya

91% APROVATS  I 86% AMB PLAÇA

(aspirants assistents al meu curs)

CATALUNYA

Prepara amb èxit les teves oposicions 2021

En el curs de PREPARACIÓ PER LES OPOSICIONS  SEMIPRESENCIAL, (BARCELONA) treballem tots els blocs i proves de les oposicions,  juntament amb les tècniques d’estudi més útils i innovadores (pots mirar el meu mètode CORMA).

La preparació per les oposicions, suposa en el 98% dels casos una situació d’angoixa, dubte i sovint desmotivació. La clau de les oposicions del Departament és en els últims anys és la Programació, tant en el format escrit (60 pàgines) com en la defensa de l’exposició Oral.

Per aquests motius, la preparació ha de ser molt especialitzada en Didàctica General i Programació Didàctica i tenir experiència en l’avaluació de les proves. No és bo confiar amb qualsevol centre o acadèmia que no et garanteixin aquest punt, malgrat tinguin experiència com a mestres, cal molt més, ja que tu ja ets mestre!!!

Qui et formarà? Tati Cortes

Sóc Doctora en Didàctica i programació, mestra i funcionaria de la Generalitat des del 2001,  per tant sé el que és passar per unes oposicions docents i tinc molt domini de la part didàctica, a més d’úna metodologia pròpia per fer unitats didàctiques i programacions anuals. Les diverses especialitats que he estudiat i he treballat fan més rica la part dels recursos i normativa. Fa molts anys que treballo a diferents Universitats impartint l’assignatura de Didàctica, Mètodes d’Investigació i Educació Especial, tant en el Grau de Mestre com el màster de Professorat de Secundària. A més he participat com a Tribunal d’Oposicions durant molts anys i també en la comissió de Selecció de diferents especialitats.

Els resultats de les dues últimes convocatòries han estat fantàstics i m’han motivat per seguir formant a futurs funcionaris. El 91% va aprovar les oposicions i le 86% va obtenir plaça en la convocatòria del 2018.

Formació Semipresencial i/o online

Els cursos que t’ofereixo son semipresencials o bé online perquè sé que tens poc temps, i que no el vols perdre en escoltar les explicacions dels 25 o 28 temes, sinó que vols invertir-lo en aprendre i saber el què s’ha de saber per aprovar les teves opos.

A més, ens veiem un cop al més de manera presencial per tal d’explicar el més important, anar seguint i guiant-te en la Programació Didàctica, les Unitats, les parts dels supòsits i marcant pautes i tècniques per estudiar els temes. La resta de feina la fas a casa, al teu ritme, amb la comoditat de fer-ho a les hores que puguis i tinguent les explicacions de la classe presencial. A més pots parlar amb mi via mail o skpye quan ho necessitis de manera individual.

La planificació i organització també és un factor bàsic per l’èxit per això d’octubre a gener ens dediquem a la programació i supòsits perquè he comprovat mitjançant diversos estudis que no serveix de res estudiar temes el mes de setembre ja que  a la prova del juny no els recordes. Considero que és millor destinar l’esforç en memoritzar per tal que sigui eficaç la dedicació i temps  durant l’ultima part del curs (febrer-abril) i la primera part fer la programació i l’estructura tècnica dels supòsits.

A la formació preparem tots les parts dels supòsits (introducció, planificació, legislació, conclusions, bibliografia, etc) Enguany a la formació que iniciarem he introduït diferents aspectes importants com són:

  • Estructurar i explicar les Lleis (tant del supòsit com de la programació).
  • Exposar la Bibliografia seguint la normativa (tenint present que és un 0.7 de la nota).
  • Preparar l’exposició Oral amb recursos i estratègies.
  • Donar més exemples de supòsits (amb un guió establert)
  • Pautar la programació i les Unitats amb metodologia didàctica
  • Treballar els temes relacionant-los amb els supòsit

Adaptació al COVID-19

Per tal de seguir la normativa i oferir una millor qualitat en els cursos, en la formació del 2020, els grups són reduïts a 8 persones, i ens permet donar una millor qualitat i individualitat en tots els temes i aspectes que puguin sorgir.

Si a l’escola demanem reduir ràtios per donar millor qualitat, a les classes de les opos és indiscutible.